Het beleid dat wij volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

De afspraak die wij met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Echter is het belangrijk dat u gezond bent en u daarom zich de volgende vragen moet stellen. Als u op één van de vragen “ja”antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren.

  1. Heeft u corona?
  2. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  3. Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  4. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
  5. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  6. Bent u in thuisisolatie?
  7. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?