Tandheelkundig Centrum Denekamp over implantologie bij RTL Medical Travel

In juni 2016 zijn er in onze praktijk aan de Brandlichterweg in Denekamp televisie opnames gemaakt over implantologie door het RTL4 programma Medical Travel. In een korte reportage wordt een beeld gegeven hoe de implantologie en het vakmanschap van onze implantoloog leidt tot een totaaloplossing met implantaten voor een patient met gebitsproblemen door teruggetrokken tandvlees. Bekijk hiernaast de video door erop te klikken.

Wat is een implantaat?

Implantaten zijn kunstwortels, meestal gemaakt van titanium, die door een implantoloog in de kaak worden aangebracht. Het vakgebied waarbinnen implantaten worden aangebracht heet implantologie. Implantaten zijn bedoeld om verloren tanden en kiezen te vervangen. Ze steken door het tandvlees heen om houvast te bieden aan een kroon, gebitsprothese of vastzittende brugconstructie.

Implantaten zijn kunstwortels meestal van titanium
Een implantaat kan bij implantologie goed worden toegepast bij het ontbreken van een of meer tandenImplantologie en implantaten gebruikt een overkappingsprothese. Plaatsing op twee implantaten

Waarvoor dient een implantaat?

Binnen de implantologie worden Implantaten worden toegepast in de volgende situaties:

  • als vervanging van een enkele voortand of kies
  • als (extra) steunpunt voor een brugconstructie
  • voor meer houvast van een loszittende prothese

Bij het ontbreken van één tand of kies

De implantoloog of tandarts gaat nadat het implantaat geplaatst is een kroon van metaal of keramiek op het implantaat zetten.

Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen

De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen

Met behulp van implantologie kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.

Wanneer wordt implantologie – een behandeling met implantaten – toegepast?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat of een aantal implantaten worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van het implantaat / de implantaten.
  • Uw kaakbot moet gezond zijn.
  • Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
  • U moet bereid zijn de aangebrachte implantaten / het implantaat goed te onderhouden.

De tandarts of nvoi erkend implantoloog beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of door middel van een 3D-scan of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Wanneer er te weinig bot aanwezig is kan er op deze plekken kunstbot worden geplaatst.

Let wel: uw eigen tanden en kiezen zitten veel beter en natuurlijker in het kaakbot en tandvlees verankert dan een implantaat / implantaten. Laat nooit zonder zorgvuldig onderzoek uw tanden of kiezen trekken in ruil voor implantaten.

NB. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

implantologie: voorbeeld kroon op implantaatklikgebit door implantologie op implantaten geplaatst door implantoloog

Hoe verloopt een implantologie operatie door de implantoloog?

Implantologie: Opbouw van implantaat in de kaak

De operatie – implantologie

’s ochtends voor de operatie mag u gewoon ontbijten. De operatie duurt ongeveer een half uur tot een uur (afhankelijk van de hoeveelheid implantaten) en gebeurt onder plaatselijke verdoving. U blijft dus volledig bij bewustzijn, maar u voelt absoluut geen pijn. U hoort het echter wel, daar is weinig aan te doen.

Tijdens de operatie wordt er een snede gemaakt in het tandvlees, het tandvlees wordt opzij geschoven. Daarna wordt in het kaakbot een gaatje geboord, waarin het implantaat geplaatst wordt.

De implantaten worden afgedekt met een knopje (healing abutment), deze ziet u door het tandvlees steken. De wond wordt daarna met een dunne draad gehecht.

Direct daarna wordt uw gebitsprothese of noodvoorziening aangepast. Over het algemeen is er relatief weinig pijn, zwelling en ongemak. Mocht er bij u een botopbouw gedaan zijn, omdat er te weinig bot is, dan is er met regel meer zwelling te verwachten.

Na het inbrengen van het implantaat

De ervaringen met de behandelingen zijn wisselend. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees kan enigszins pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zo nodig een recept mee voor pijnstillers en een mondspoelmiddel.

Soms is er zwelling en soms is er een blauwe plek door een bloeduitstorting, dit verdwijnt vanzelf na enkele dagen.
Enige dagen voorzichtig zijn met tandenpoetsen.

Een week na de implantaat operatie

De hechtingen worden verwijderd, de implantaten en de healing abutments gecontroleerd. Indien u een gebitsprothese over de implantaten gedraagt , wordt deze zo nodig aangepast. In geval van tand/ kies vervanging wordt gekeken of het tandvlees goed is genezen, voldoende dik is en de juiste vorm heeft.

Na 1 tot 3 maanden na de implantologische ingreep

Het implantaat / de implantaten zijn als regel na enkele weken vastgegroeid. Dan wordt er een definitief hulpdeel in het implantaat vastgezet, ook wel een abutment genoemd (dat kan een drukknop zijn of een andere hulpdeel voor een soort beugel of ander houvast). Het tandtechnisch laboratorium kan nu in opdracht van de tandarts beginnen met het maken van een nieuwe gebitsprothese. In andere gevallen wordt begonnen met de brugconstructie op de implantaten of het maken van de kroon.

U mag het implantaat in deze periode niet belasten. Een tijdelijk geplaatste voorziening waarborgt de
kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk.

Van belang is dat u:

• Het implantaat of de implantaten schoon houdt. Bij voorkeur met een elektrische tandenborstel.
• Het implantaat of de implantaten regelmatig laat controleren. Het liefst twee keer per jaar.

Zijn er ook bijwerkingen?

De tandarts/implantoloog is geen wondermens, hij zal alles zeer zorgvuldig doen. Desondanks kunnen er complicaties optreden, meestal geeft dit een tijdelijk ongemak, bijvoorbeeld pijn, zwelling of een blauwe wang. De zenuwen die uw lippen verzorgen liggen dicht bij het operatie terrein.

Het kan gebeuren dat uw lip na de operatie blijft tintelen. Meestal is dit van tijdelijke aard, in uitzonderingsgevallen houdt dit enkele maanden aan. Een andere complicatie kan een nabloeding zijn. Dit is een zeldzame complicatie die ook kan optreden bij het trekken van een enkele tand of kies.

De grootste boosdoener is een ontsteking. Een goede en juiste mondhygiëne is daarom zeer belangrijk. U krijgt hiervoor instructies en het is nodig ze stipt op te volgen.

De abutments moeten iedere dag, tenminste twee keer grondig worden gereinigd, er mag geen plak ontstaan. Indien u een gebitsprothese draagt over het implantaat, moet deze drie keer per dag grondig worden gereinigd.

Er kan wat mis gaan - complicaties tijdens of na de operatie