Uw nota voor de genoten behandelingen

We declareren alle behandelingen bij Infomedics. Wij hebben de facturering aan hen uitbesteed omdat wij ons dan beter kunnen concentreren op het geven van goede tandheelkundige zorg. Infomedics is een betrouwbare instelling die voor vele andere bedrijven de facturatie uitvoert. Als u een factuur van Infomedics ontvangt controleert u deze op juistheid en eventuele vragen stemt u af met Infomedics.

Infomedics bepaalt of een rekening eerst naar de verzekeraar gaat of naar de patiënt. Een restnota kunt u zelf betalen, een volledige rekening kunt u naar uw verzekeraar sturen.

Vragen over uw nota?
Neem contact op met Infomedics via hun website kunt u een contactformulier invullen: https://www.infomedics.nl/contact
Bellen is ook mogelijk via: 036-20 31 900